vrijdag 11 mei 2012

Land uit Zee (2)

Het boekje gevonden bij de Slegte in de Grote Houtstraat te Haarlem, voor 3 euro 75.

Hieronder vermeldenswaardige onderteksten bij de foto's.

1. De visser van de Zuiderzee.
4. IJs of geen ijs, er moet gevaren worden.
5. In het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen gaan de vissersboten voor altijd voor anker.
8. Zó viert men bruiloft op Marken.
9. Hope der toekomst in de dracht van het verleden. (Marken)
13. De Schreijerstoren in Amsterdam, vroeger afvaartplaats der Oostinjevaarders over de Zuiderzee.
20. Hindelopen, niet door de onrust der tijden beroerd.
21. De klederdracht handhaaft zich het langst bij de vrouw. (Urk)
24. De Vlieter in de Afsluitdijk wordt gesloten, in een harde strijd met de sterke stroming.
25. Een werkeilandje, dat later in het lichaam van de grote Dijk zou opgaan.
26. Machtige sluizen in de Afsluitdijk
27. De Afsluitdijk scheidt zee en meer.
28. Ook de Wieringermeer is dienstbaar aan het snelverkeer tussen de Nederlandse provinciën.
29. Nauwkeurig wordt geviseerd om de landmerken van een nieuw gewest uit te zetten.
31. Kennersblik bestudeert het grondmonster uit de boor, waarbij Urk de helpende hand reikt.
32. De keileemgrijper lost de lading, die de polderdijk zal sluiten.
33. Hier spuit men dijken.
34. Onweerstaanbaar groeit de dijk naar de einder.
35. De baggermachine in vol bedrijf.
36. Zandzuiger in actie, getoomde en geleide kracht.
37. Het is zover, de dijk is dicht.
38. Het maken der rijshoutbekledingen gebeurt met de hand.
40. De dijkafdekking vraagt een zorgvuldige hand.
41. Bazalt als verzwaring van de dijk.
45. Strak en sober, het voltooide gemaal 'Wortman'.
48. Het water is teruggedrongen. Onwrikbaar ligt de dijk.
50. Pioniers der begroeiing op de maagdelijke grond van Oostelijk Flevoland: moddermelde en kamille.
51. De polderbodem, week nog als het water wijkt, is spoedig ingedroogd en gescheurd.
52. Het land valt droog. Haver en gerst kunnen worden ingezaaid.
53. De greppelploeg 'De Spekhaak', bezig in Oostelijk Flevoland met zijn eerste 1000 km greppel. (Noordoostpolder: 18.000 km!)
54. De greppelgrond moet nog worden geëgaliseerd vóór de inzaai.
55. De bulldozer kan bergen verzetten!
57. De mechanisatie is het kenmerk der moderne ontginning.
58. Heel het raderwerk staat stil, als zijn machtige hand dat wil.
59. Een minder diepgaande behandeling: het eggen.
63. Er zijn niet alleen paardekrachten in het nieuwe land, er zijn ook paarden.
64. De agrarische luchtmacht bespuit het koolzaad.
65. Veeteelt wordt in de Noordoostpolder aan de randen gevonden.
67. De 'combine': zij maait, zij dorst.
68. Voor het vlastrekken met de hand zijn veel mensen nodig.
69. Nog een de 'combine': mens, sigaret en machine.
70. 't Zijn sterke schouders, die de weelde van een zak poldergraan kunnen dragen.
75. Het monteren van een landbouwschuur met geprefabriceerde elementen.
82. Ruime buitenwijken van Emmeloord.
83. Het is vol op de Emmeloordse markt met polderbewoners van allerlei herkomst.
84. Verkeersdrukte in de 'Lange Nering' te Emmeloord.
87. Het moderne postkantoor te Emmeloord zorgt voor de communicatie.
89. Beeldende kunst bij de ingang van de schouwburg.
91. Touwtje springen op de voormalige zeebodem.
93. In het dorpsplan van Marknesse is de Ned. Herv. Kerk een belangrijk element.
94. In het vlakke land van de polders wijzen de kerktorens naar boven...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten